Materiały pokonferencyjne

Krzysztof Soska

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina

Rozpoczęcie V Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Działania MEN wspierające kształcenie na odległość

Tomasz Kulasa

Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zintegrowana Platforma Edukacyjna jako naturalne środowisko nauczania i uczenia się

Anna Pielech – Gołąb

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Strategia walki z pandemią COVID-19 w systemie oświaty

Małgorzata Stachowiak

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Planowane kierunki finansowania edukacji wynikające z Polityki Edukacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w perspektywie europejskiej 2021-2027

Katarzyna Henschke-Ozga

Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin

Edukacja europejska w szkole

Cecylia Szymańska-Ban

Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft Polska

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak rozwijać cyfrową szkołę z Microsoft?

Andrzej Pieńkowski

menedżer ds. badań i rozwoju Katalyst Education

Rola cyfrowych narzędzi edukacyjnych w wyrównywaniu szans uczniów

Maciej Możejewski

Dyrektor programowy Instytutu Otwartego Społeczeństwa FBW

Jak wykorzystać otwarte dane w walce z pandemią

Partnerzy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Technopark Pomerania

Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

Rejestracja/Program wydarzenia:

Jolanta Balicka

Telefon: +48 91 85 22 927

Email: jbalicka@spnt.pl