Podsumowanie kongresu

Piąta edycja Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego, który odbył się 27 listopada,  podejmowała trudne tematy oświatowe związane z aktualną sytuacją epidemiczną. Funkcjonowanie oświaty w dobie pandemii rodzi wiele pytań i wątpliwości wśród nauczycieli, dyrektorów, uczniów
 i rodziców. Jest także niemałym wyzwaniem dla władz samorządowych. W sytuacji zamknięcia szkół ważnym staje się sprawne wykorzystanie technologii w zachowaniu ciągłości kształcenia, co wymaga współpracy środowisk oświatowych, samorządowych i biznesowych. Podczas tegorocznego kongresu poruszane były tematy związane m. in. z nowościami w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, rolą cyfrowych narzędzi edukacyjnych w wyrównywaniu szans uczniów, działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wspierającymi kształcenie na odległość czy z wykorzystaniem otwartych danych w walce ze skutkami pandemii w edukacji.

Partnerami Kongresu byli: Microsoft Polska, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin – Sekretariat Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Instytut Otwartego Społeczeństwa FBW, APIS NATURAL COSMETICS oraz Baltic Neopolis Orchestra.

Program konferencji obejmował priorytetowe aktualnie tematy dotyczące systemu oświaty:

  • Wystąpienie inauguracyjne V Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego - Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
  • Działania MEN wspierające kształcenie na odległość – Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna jako naturalne środowisko nauczania i uczenia się – Tomasz Kulasa, Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Strategia walki z pandemią COVID-19 w systemie oświaty - Anna Pielech – Gołąb, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  • w Szczecinie
  • Planowane kierunki finansowania edukacji wynikające z Polityki Edukacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w perspektywie europejskiej 2021-2027 – Małgorzata Stachowiak, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • Edukacja europejska w szkole - Katarzyna Henschke-Ozga, Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin
  • Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak rozwijać cyfrową szkołę z Microsoft? - Cecylia Szymańska - Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft Polska
  • Rola cyfrowych narzędzi edukacyjnych w wyrównywaniu szans uczniów - Andrzej Pieńkowski, menedżer ds. badań i rozwoju Katalyst Education
  • Jak wykorzystać otwarte dane w walce z pandemią – dr inż. Maciej Możejewski, Dyrektor programowy Instytutu Otwartego Społeczeństwa FBW

Chęć uczestnictwa zadeklarowało ponad 160 osób, średni stan obserwujących wynosił od 80 do blisko 110 osób. Nowa bezpłatna formuła online umożliwiła udział wszystkim zainteresowanym.

Dziękujemy za współtworzenie V Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego. Zainteresowanie i pozytywny odzew ze strony przedstawicieli edukacji potwierdzają potrzebę i zasadność organizowania tego typu merytorycznych konferencji dla środowiska oświatowego.

 ​​​

Partnerzy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Technopark Pomerania

Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

Rejestracja/Program wydarzenia:

Jolanta Balicka

Telefon: +48 91 85 22 927

Email: jbalicka@spnt.pl