W poniższym formularzu pola oznaczone * są wymagane.

Rejestracja i przesłanie formularza on-line, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, podanych w formularzu zgłoszenia w celu.: rejestracji na Kongres, oraz otrzymywania informacji handlowych dotyczących Kongresu, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna a wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w siedzibie SPNT. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.technopark-pomerania.pl/files/6515/2725/4140/Informacja_RODO_SPNT.pdf

 

otrzymywanie informacji handlowej od SPNT Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 

nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej w tym filmowej dot. V Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego ON-Line wykorzystywanych w procesie promocyjno-marketingowym przez  Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin,  zwanego dalej „SPNT”, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej SPNT prowadzonej za pośrednictwem:

- strony internetowej SPNT
- w serwisach społecznościowych (np. facebook) i portalach podobnych.

Zrzekam się niniejszym oświadczeniu wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku.

Zgodę udzielam nieodpłatnie.
Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres SPNT a, którego zgoda dotyczy.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Technopark Pomerania

Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

Rejestracja/Program wydarzenia:

Jolanta Balicka

Telefon: +48 91 85 22 927

Email: jbalicka@spnt.pl